Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra?

Chuyện bạn biết được mình bị nhiễm HIV cĩ thể đĩ là một tin dữ. Lắm người vẫn cịn chưa hiểu biết nhiều về HIV/AIDS và đáng tiếc là những lời đồn đãi thất thiệt về căn bệnh này vẫn cịn tồn tại. Dù bạn đã nhiễm HIV một thời gian dài, cĩ thể bạn vẫn cịn cảm thấy rối rắm và lo lắng cho tương lai. Bạn cảm thấy như bạn là người duy nhất đang nhận lấy thảm nạn này.

Ðiều cần nhớ là bạn khơng cơ đơn đâu. Hàng ngàn người trên đất Úc hiện đang sống với căn bệnh HIV/AIDS bao gồm nhiều người thuộc nhiều nguồn gốc sắc tộc khác nhau.

Muốn tập sống thích ứng với HIV/AIDS cần phải tốn nhiều thời gian và hầu như tình trạnh nhiễm HIV đồng nghĩa với việc sẽ cĩ những thay đổi trong sinh hoạt, cơng việc, trong liên hệ tình cảm với người bạn gối chăn, gia đình và bè bạn. Bạn cứ nhẩn nha với quyết định cho tương lai và khơng cần phải cĩ những quyết định vội vã trong cùng một lúc.

Ở khắp nước Úc, cĩ nhiều tổ chức cĩ thể cung cấp cho bạn thêm tin tức, ý kiến và những trợ giúp cần thiết. Nhiều nhân viên của tổ chức này là những người nhiễm HIV. Một số tổ chức như Hội Sống Tích Cực tại NSW (Positive Life NSW) được đăc biệt thành lập để giúp đỡ những người nhiễm HIV và thân nhân của họ.

“Gia đình tôi đến đây lúc tơi cịn nhỏ. Tôi nĩi giọng Úc và hầu như lúc nào cũng cảm thấy mình là người Úc; tuy nhiên giá trị văn hĩa và sự tin tưởng của cha mẹ tôi cũng đĩng vai trị quan trọng trong đời sống của tôi. Tôi khơng thể tiết lộ với họ về việc tơi là người đồng tính luyến ái và tình trạng nhiễm HIV của tôi. Tôi chắc họ khơng thể nào chịu đựng nổi. Cũng khĩ cho bè bạn và ngay cả nhân viên y tế để hiểu được điều này. Cuối cùng thì tôi tìm được sự trợ giúp từ một dịch vụ cĩ nhiều thân chủ thuộc nhiều nguồn gốc văn hĩa khác nhau và họ hiểu được những khĩ khăn về sự khác biệt văn hĩa mà tôi phải đương đầu.”

Vấn đề riêng tư và tình trạng đối xử phân biệt

Trách nhiệm giữ kín cĩ nghĩa là những chi tiết mà một tổ chức y tế hoặc dịch vụ về HIV/AIDS cĩ được về bạn phải được xem là tuyệt đối mật. Họ khơng cĩ quyền tiết lộ những chi tiết này, ngoại trừ khi bạn cho phép.

Ở Úc, luật pháp nghiêm cấm việc nhân viên của những tổ chức này đem bất cứ chi tiết riêng nào về việc chăm sĩc sức khỏe của bạn, hoặc việc bạn đến với những dịch vụ này, ra bàn thảo với những người khơng liên hệ bên ngồi trừ khi cĩ sự đồng ý của bạn.

Vấn đề này khơng chỉ áp dụng cho bác sĩ và y tá mà cịn áp dụng đối với các nhân viên xã hội, cố vấn viên, thơng ngơn viên và nhân viên hành chánh. Khơng ai trong những người này cĩ quyền tiết lộ cho vợ chồng, cha mẹ và con cái bạn biết về tình trạng sức khỏe của bạn nếu khơng cĩ sự đồng ý của bạn.

Lắm lúc bạn cĩ cảm giác là cĩ quá nhiều người biết chuyện riêng của bạn. Thí dụ, bạn phải gặp một số bác sĩ, y tá và các nhân viên khác ở bệnh xá. Ðiều này xảy ra vì nhân viên bệnh viện và bệnh xá phải làm việc chung trong nhĩm. Những thảo luận và hiểu biết liên quan đến tình trạng HIV của bạn giúp họ chăm sĩc bạn đắc lực hơn.

Ðối xử phân biệt cĩ nghĩa là cĩ hành động bất cơng khi đối xử với một người hoặc một nhĩm người vì lý do phái tính, chủng tộc, màu da, bệnh tật hoặc tơn giáo. Ở Úc, những nhân viên y tế bị xem là vi phạm luật nếu họ cĩ hành vi đối xử phân biệt đối với bạn, phán xét hay phê phán, hoặc từ chối chăm sĩc bạn vì những lý do sau đây:

 • Bạn nhiễm HIV
 • Bạn khơng nĩi tiếng Anh hoặc nĩi tiếng Anh với giọng ngoại quốc
 • Bạn khơng cĩ quốc tịch Úc
 • Bạn cĩ khuyết tật
 • Bạn thuộc phái nam
 • Bạn thuộc phái nữ
 • Bạn cĩ quan hệ tình dục với người cùng phái (nam với nam hay nữ với nữ), hay bạn cĩ quan hệ tình dục với người thuộc cả hai phái hoặc với người đổi giống
 • Bạn cĩ quan hệ tình dục với người khác phái (nam với nữ)
 • Bạn dùng ma túy

Nếu cảm thấy mình bị đối xử phân biệt hoặc bị đối xử bất cơng vì những lý do nêu trên hay vì những lý do nào khác, bạn cĩ thể gởi thư than phiền. Bạn cĩ thể tìm thấy trong mục “Tìm Kiếm Dịch vụ” của trang mạng này số điện thoại của Hội Ðồng Chống Kỳ Thị ở mỗi tiểu bang và lãnh thổ. Nhân viên của những tổ chức này cĩ thể giúp ý kiến cho bạn xác định xem bạn cĩ đủ dữ kiện để chính thức đề nghị hay gởi thư than phiền hay khơng.

Than phiền một cách chính thức khơng cĩ nghĩa là bạn tạo rắc rối. Mọi người đều cĩ quyền được phục vụ tốt và được tơn trọng.

Tôi nên nói cho ai biết?

Ðây là câu hỏi rất khĩ trả lời. Bị nhiễm HIV khơng phải là điều xấu hổ.

Tuy nhiên, vẫn cịn rất nhiều huyền thoại và hiểu biết sai lạc trong cơng chúng, và người bị nhiễm HIV cần phải thận trọng trong việc lựa chọn người để tâm sự.

Cĩ một qui luật chung là chỉ nên nĩi cho những người cĩ trách nhiệm cần biết. Những người này cĩ thể là:

 • Bác sĩ, y tá, nha sĩ, cố vấn viên và những người chăm sĩc bạn về mặt điều trị HIV;
 • Những người bạn chăn gối với mình.

Nĩi với những người mà bạn tin cậy và những người cĩ thể hỗ trợ bạn là điều quan trọng và theo với thời gian bạn cĩ thể đốn ra được những người này là ai.

Trong hầu hết mọi hồn cảnh, bạn khơng cần tiết lộ tình trạng nhiễm HIV của mình cho những người sau đây:

 • Chủ nhân của bạn,
 • Bạn đồng nghiệp,
 • Những người sống chung nhà với bạn,
 • Bạn học hoặc
 • Bạn xã giao.

“Thoạt đầu khi tôi biết được mình bị nhiễm HIV tôi sợ lắm. Tôi khơng biết gì về HIV/AIDS cả và tôi khơng biết phải tìm đến bất cứ dịch vụ nào để tìm hiểu thêm. Cuối cùng thì tôi tiết lộ tình trạng nhiễm HIV của mình cho một vài người biết, những người này đáng lý ra khơng nên biết chút nào. Họ kể lại cho những người khác biết và khơng mấy chốc thì hầu như ai cũng biết cả. Gia đình tôi khơng cĩ ở đây nên ít nhất thân nhân tôi khơng phải đương đầu với vấn đề này. Bạn bè của tôi hiện giờ khơng ai đặt nặng vấn đề tôi bị nhiễm HIV và tôi gia nhập một nhĩm tương trợ dành cho những người trẻ sống với HIV.Tôi vẫn cịn nĩi cho người khác biết là tôi bị nhiễm HIV.Tôi chỉ cẩn thận hơn về chuyện ai là người tôi cần phải cho biết.”

Ðiều gì sẽ xảy ra nếu tôi khơng phải là cư dân Uùc?

Bất cứ ai xin trở thành cư dân Uùc đều phải trải qua thử nghiệm HIV và những thử nghiệm y khoa

Nếu bạn đang hoặc đã nộp đơn xin trở thành cư dân, điều quan trọng là bạn cần phải được cố vấn về mặt pháp lý.

Bạn nên liên lạc cơ quan AIDS Council thuộc tiểu bang hoặc lãnh thổ của bạn càng sớm càng tốt. Một vài chi nhánh cơ quan này cĩ nhân viên cĩ thể giúp ý kiến cho bạn về những vấn đề liên quan đến di trú và một số nhân viên khác sẽ hướng dẫn bạn đúng chỗ cĩ thể giúp bạn