ผลกระทบเมื่อรับเชื้อ
icon_print_pdf

 

3.1 อะไรคือความแตกต่างกระหว่างเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์
3.2 เชื้อเอชไอวีแพร่ไปได้อย่งไร
3.3 เชื่อไวรัสเอชไอวีทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอย่างไร

3.1 อะไรคือความแตกต่างระหว่างเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์

เชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์มักเขียนและพูดถึงเหมือนกับว่าเป็นคำเดียวกัน และมีความหมายอย่างเดียวกัน แต่เชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์มีความหมายต่างกัน

เอชไอวีเป็นตัวย่อของคำว่า ฮิวแมน อิมมิวโนเดฟฟิเชียนซี ไวรัส (Human Immunodeficiency virus) ไวรัสชนิดนี้สามารถทำให้เกิดโรคเอดส์ได้ถ้าท่านติดเชื้อเอชไอวี นั้นคื่อท่านมีเชื้อเอชไอวีอยู่ในตัว ภาษาอังกฤษเรียกว่า เอชไอวีโพสสิถีฟว์ (HIV Positive) หมายความว่าเชื้อเอชไอวีได้เข้าสู่กระแสเลือดของท่านแล้ว ปัจจุบันนี้ยังไม่มีการรักษาเชื้อเอชไอวีให้หายขาดได้ และไวรัสจะยังคงอยู่ในเลือดของท่านตลอดไป อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องระลึกอยู่เสมอว่าคนจำนวนมากที่มีเชื้อเอชไอวีดูมีสุขภาพดี และรู้สึกว่าสุขภาพของตนดี

โรคเอดส์เป็นตัวย่อของภาษาอังกฤษว่า แอคไควร์ อิมมูน เดฟฟิเชียนซี ซินโดรม (Acquired Immune Deficiency Syndrome) เมื่อเป็นโรคเอดส์ (AIDS) แล้วเป็นไปได้น้อยมากที่จะเป็นโรคอะไรเพียงโรคเดียว แต่ที่จะเป็นได้มากกว่าก็คือเป็นโรคต่างๆ เป็นกลุ่มหรือผสมกันเพราะร่างกายไม่อาจต่อสู้โรคต่างๆ ได้ ตามปกติเมื่อเชื้อเอชไอวีเข้าไปในเลือดแล้วก็จะโจมตีระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System) ซึ่งร่างกายใช้ต่อสู้การติดเชื้อและโรคต่างๆ และทำลายระบบภูมิคุ้มกันไปอย่างช้าๆ เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง (มักจะเป็นเวลาหลายปี) ระบบภูมิคุ้มกันก็จะอ่อนแอลง เฉพาะเพียงเมื่อคนที่มีเชื้อเอชไอวีได้รับการตรวจวินิฉัย (Diagnosis) ว่าเป็นโรคหนึ่งหรือมากกว่าแล้วเท่านั้น จึงจะกล่าวได้ว่าคนนั้นเป็นโรคเอดส์ เชื้อเอชไอวีเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่แพร่จากคนหนึ่งไปยังอีกคนได้ถ้ามันสามารถเข้าไปในกระแสเลือดได้

โรคเอดส์เป็นความเจ็บป่วยเนื่องมาจากการติดเชื้อเอชไอวี เป็นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ท่านไม่อาจ “ติด” โรคเอดส์ หรือ “แพร่” โรคเอดส์ แต่ท่านสามารถแพร่เชื้อไวรัสเอชไอวีได้ ถ้าท่านได้รับการบอกว่าท่านมีเชื้อเอชไอวี ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าท่านเป็นโรคเอดส์แล้ว การรักษาหลายอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่อาจรักษาเชื้อเอชไอวีให้หายขาด แต่อาจชะลอมิให้กลายเป็นโรคเอดส์ได้เป็นเวลาหลายปี

All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
 
Disclaimer | Site map | How to use this site | Contact MHAHS