Community leaders share their views on confronting hepatitis B in their own communities

ASK

 
Rosemary Kariyuki-Fyfe

Rosemary Kariuki-Fyfe

African Women's Group, NSW

Rosemary Kariuki-Fyfe is the founding and current president of the African Women’s Group (AWG), NSW and works as a Multicultural Community Liaison Officer for NSW Police Force. In 2012 Rosemary was honored by the Parramatta Council as its Citizen of the Year for her work with the African Village Market - a program aimed at helping African migrants and refugees start their own businesses. Rosemary is a member of the Hepatitis B Community Alliance NSW and has supported initiatives aimed at increasing awareness of viral hepatitis in the African community.

Randa Kattan

Randa Kattan

(Arab Council Australia) مؤسسة غير ربحية في أستراليا

رندة قطان هي الرئيس التنفيذي للمجلس العربي في أستراليا، وكانت رائدة في المجتمع المحلي لأكثر من عقدين. كانت رندة صاخبة على تعزيز وضع المرأة وعملت في مجالات الاستيطان والعمالة والشباب والنساء ومكافحة العنصرية، الخ. رندة هي أيضا عضو في التحالف التهاب الكبد B المجتمع نيو ساوث ويلز ودعمت العديد من المبادرات التي تهدف إلى وزيادة الوعي بالتهاب الكبد الفيروسي في المجتمع.


Prof Danforn Lim

林奇恩 教授 (Prof Danforn Lim)

澳華醫學會 會長 (Australia Chinese Medical Association)

与Lim 教授的采访- 面对华人社区的乙肝问题
Lim教授是“澳華醫學會 會長”。 在很多社会议题上,他一直大胆发声,在华人社区里是一位知名媒体人,在很多健康问题上,包括肝炎病毒,他都是积极倡导者。今天,他很乐意将他对流行病的一些看法和“多元文化艾滋病与肝炎服务”(MHAHS)一同分享。

• 您一直以来都在支持华人社区的乙肝工作。您觉得华人社区对乙肝的认识加强了吗?
• 您能否对华人社区的乙肝病情作一个大致的概述?
• “澳中医学学会”在对抗乙肝斗争中为社区作过那些工作?
• 您是如何投入到乙肝工作中的?
• 总的说来,您认为这些初始行动对控制乙肝起到了一个良好的效果吗?
• 您觉得在华人社区对付乙肝的杀手锏是什么?
• 您还有什么其它想法?

Chinese Cantonese 粵語中文 Chinese Mandarin 粵語中文 粵語視頻 (Video in Cantonese) 中文視頻 (Video in Mandarin)
Gyeong Stroud

Gyeong Stroud

Korean Nurses Association of Australia

2017 B형 간염 리더십 시리즈
경 스트라우드씨와의 인터뷰 – B형 간염에 직면한 한인커뮤니티

조 경 스트라우드씨는 호주한인간호협회의 전 회장이었고 현재 고문입니다. 사회 문제에 관해 기탄없는 의견을 내고있는 조씨는 바이러스성 간염을 비롯하여 한인 사회에서 수많은 커뮤니티 활동을 벌여왔습니다. 조씨는 MHAHS와 함께 전염병에 관한 자신의 생각을 나누기로 흔쾌히 동의해 주셨습니다.
Davy Nguyen

Davy Nguyen

Vietnamese Community in Australia, NSW Chapter Inc

Davy Nguyen là Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Úc, NSW Chapter Inc. Mối quan tâm về nghệ thuật, phim ảnh và phát triển cộng đồng, Davy đã đi đầu trong một số sáng kiến, bao gồm làm việc với MHAHS để nâng cao nhận thức về viêm gan virut trong cộng đồng .

Ở đây, Davy chia sẻ quan điểm của ông về quy mô thách thức mà cộng đồng của ông phải đối mặt và ông tin rằng mọi người trong cộng đồng của ông có một vai trò trong việc chống lại đại dịch. Davy Nguyen Interview

TEST

 
Dr Michael Burke

Dr Michael Burke

General Practitioner, Blacktown

Dr Michael Burke is a GP based in Western Sydney mostly in the Blacktown and Penrith areas. Dr Burke has worked for many years in East Africa and has developed a deep understanding of the issues affecting the health care needs of people from African background in the area.

Associate Professor Amany Zekry

Associate Professor Amany Zekry

(Gastroenterologist and Hepatologist (St George and Sutherland Clinical School


أستاذ مشارك أماني زكري هو أكاديمية السريرية في سانت جورج ومدرسة ساذرلاند السريرية. وهي طبيب أمراض الجهاز الهضمي وعلم أمراض الكبد في مستشفى سانت جورج، وتقود فريق بحثي خبير التحقيق في أمراض الكبد في جامعة نيو ساوث ويلز.


Maria Cheng

鄭家寶 (Maria Cheng)

華人服務社 (Chinese Australian Services Society/CASS)

鄭女士任職華人服務社營運總經理近兩年半,之前曾是該社高級行政主任,任職五年之久。來澳之前,她在海外從事對殘疾人的服務工作。她一直積極投入華人社區乙肝的宣傳。在職期間,她一直積極倡導乙肝的宣傳以及爲被乙肝影響的社羣發聲。

中文視頻 (Maria Cheng video in Mandarin)

 

Dr Vinh Binh Lieu, OAM

Dr Vinh Binh Lieu

Vinh Binh Medical Centre, Bankstown

Bác sĩ Liễu là một bác sĩ y khoa tại Bankstown ở Tây Sydney. Tiến sĩ Liễu là người sáng lập và chủ tịch một số tổ chức, bao gồm Hiệp hội Y khoa Việt Nam-Úc, Hiệp hội Doanh nghiệp Rồng Việt Nam-Úc và Tổ chức Heart Heart Australasian. Tiến sĩ Liễu đã phục vụ trong một số tổ chức cộng đồng và đã là động lực thúc đẩy việc gây quỹ cho các sáng kiến như Khủng bố Victoria 0Appeal của Victoria và Queensland Lũ lụt. Tiến sĩ Liễu cũng là biên tập viên của "Y học và cuộc sống hiện đại", Chủ tịch Hội đồng Y tế địa phương Bankstown và nguyên Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Úc.

MHAHS phỏng vấn với Tiến sĩ Liễu

Dr Vinh Binh Lieu, OAM

Hoang Lim

Person Living With Hepatitis B

Làm việc với những người bị viêm gan B là một phần không thể tách rời trong chiến lược loại trừ viêm gan B. Ở đây, nhân viên y tế của chúng tôi, bà Thị Kim Trang Ha đã nói chuyện với Hoàng Lim *, một người sống với bệnh viêm gan B, để hiểu được kinh nghiệm sống với bệnh viêm gan B.

Phỏng vấn Hoàng Lim