HIV - Support and Understanding (Thai)

การเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/โรคเอดส์

การเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ หรือพบว่าคนที่เรารักมีเชื้อไวรัสนี้ ทำให้ชีวิตยุ่งยากขึ้นได้ โดยเฉพาะถ้าคุณมาจากชุมชนที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การได้ระบายหรือเล่าปัญหาให้ผู้อื่นฟัง สามารถช่วยบรรเทาความสับสนให้น้อยลงได้

คุณต้องการความช่วยเหลือหรือผู้ให้ความช่วยเหลือที่ี่ี่

 • ช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ (หรือสุขภาพของคนที่คุณรักหรือดูแล) ?
 • พูดคุยกับคุณถึงสถานการณ์และความกังวลของคุณ ?
 • ช่วยให้คนในครอบครัวเข้าใจถึงสถานการณ์ของคุณ ?
 • ช่วยให้แพทย์และนักสังคมสงเคราะห์เข้าใจความต้องการของคุณ ?
 • ไปตามที่นัดหมายต่างๆกับคุณ ?

มัลติเคาเชอรัล เอชไอวีแอนด์เฮปไตตีสเซอร์วิส สามารถให้ความช่วยเหลือตามที่คุณต้องการ เรามีเจ้าหน้าที่ทั้งชายและหญิงผู้คอยให้ความช่วยเหลือที่เรียกว่า โค-เวิร์์์คเกอร์ จากเอเชีย แอฟริกา ยุโรป ตะวันออกกลางและอเมริกาใต้

ที่เข้าใจสภาวะของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ ที่มีปัญหา เกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ เจ้าหน้าที่หล่านี้สามารถให้กำลังใจ และช่วยให้คุณได้รู้จัก การใช้บริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชนสำหรับคุณ คุณสามารถทำการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้ในเวลาที่สะดวกของทั้งสองฝ่าย

ใครบ้างที่ทราบเรื่องของคุณ?

คุณอาจกังวลว่า การขอพบ โค-เวิร์กเกอร์ ที่มาจากวัฒนธรรมเดียวกับคุณ หรือจากชุมชนของคุณนั้นจะทำให้มีคนทราบเรื่องของคุณ

มัลติเคาเชอรัล เอชไอวีแอนด์เฮปไตตีสเซอร์วิส เก็บเรื่องของคุณเป็นความลับเสมอโดยมีขั้นตอนดังนี้:

 • คุณไม่ต้องใช้ชื่อจริง
 • โค-เวิร์กเกอร์ ตระหนักถึงความสำคัญที่จะไม่บอกเรื่องของคุณกับผู้อื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากคุณ
 • ในประเทศออสเตรเลีย มีกฎหมายและบทลงโทษที่เข้มงวดต่อการละเมิดจรรยาบรรณ ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานด้านสุขภาพ
 • เราจะไม่ส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณให้แก่หน่วยงานอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากคุณ
 • โค-เวิร์กเกอร์ ทำงานในสาขาวิชาชีพอื่นๆด้วย มิใช่แต่ทางด้านเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์เท่านั้น จึงเป็นการปกป้องเรื่องของคุณในชุมชนได้้

อาจมีบางคนในชุมชนที่มีอคติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส ์่ โค-เวิร์กเกอร์ ของเรา ได้รับการฝึกอบรมและผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีแล้ว โปรดจำไว้ว่า หากคุณยังกังวลเรื่องการเปิดเผยเกี่ยวกับตัวคุณ คุณสามารถขอ โค-เวิร์กเกอร์ จากต่างชุมชนของคุณได้

สิทธิของคุณ

จากการที่เป็นผู้ใช้บริการของเรา คุณจะได้รับการปฏิบัติต่อต้วยความเคารพและเก็บเป็นความลับ ถ้าคุณคิดว่าคุณได้รับการปฏิบัติต่อด้วย อย่างไม่เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ของเรา คุณมีสิทธิที่จะร้องเรียนได้ โดยติดต่อกับผู้จัดการของเราทางโทรศัพท์หรือจดหมาย

มีค่าบริการหรือไม่?

เราให้บริการฟรี คุณไม่จำเป็นต้องแสดงบัตรเมดิแคร์ หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ

ติดต่อได้อย่างไร?

คุณสามารถติดต่อเราโดยตรง หรือขอให้แพทย์หรือนักสังคมสงเคราะห์ของคุณ ติดต่อเราทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข (02) 9515 1234 (ระหว่างเวลาทำการ) โค-เวิร์กเกอร์ ของเราไม่ได้อยู่ประจำสำนักงาน แต่เราสามารถจัดเวลาให้คุณพบได้ ถ้าคุณต้องการพูดกับเราเป็นภาษาไทย โปรดติดต่อ บริการล่ามและการแปล ที่หมายเลข 131 450 ในอัตราค่าโทรศัพท์ท้องถิ่น โดยขอล่ามและรอสักครู่ เมื่อล่ามไทยพูดกับคุณ กรุณาบอกให้เขาช่วยต่อเบอร์บริการของเรานี้ จากนั้นคุณจะสามารถคุยกับเราเป็นภาษาไทยโดยผ่านล่ามได้เลย

แผ่นพับนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ซึ่งสามารถรับได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.mhahs.org.au

บริการที่เป็นประโยชน์อื่นๆ

 • ถ้าคุณต้องการใช้ล่ามทางโทรศัพท์ ในการติดต่อกับบริการเหล่านี้ กรุณาโทรหมายเลข 131 450 จากนั้นขอให้ผู้รับสายช่วยโทรเบอร์ต่าง ๆ ดังนี้:
 • สายข้อมูลเอชไอวี: 02 9332 9700 หรือ 1800 451 600
 • เอคอน: 02 9206 2000
 • ศูนย์สุขภาพทางเพศซิดนีย์: 02 9382 7440