Tổ Chức Y Tế Thế Giới (2015) ước lượng khoảng 130-150 triệu người trên thế giới bị nhiễm viêm gan siêu vi C

Nguồn Tài liệu: CDC Trung Tâm Kiểm soát và Phòng Chống Bệnh Dịch 2012