การใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์
icon_print_pdf

 

5.1 จะต้องทำอย่างไรที่บ้าน
5.2 จะมีเพศสัมพันธ็ได้ไหม
5.3 การตั้งครรภ์และมีบุตร
5.4 จะเป็นอย่างไรถ้าฉันฉีดยาเสพติด
5.5 จะเป็นอย่างไรถ้าฉันไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยถาวรประเทศออสเตรเลีย
5.6 จจะเดินทางไปต่างประเทศได้ไหม

“ฉันกับสามีต่างก็มีเชื้อเอชไอวี เขาตรวจพบเชื้อโรคก่อน แล้วฉันจึงได้ไปตรวจ เราทั้งสองคนตกใจมาก ไม่เคยคิดว่าเราเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ตอนแรกฉันโกรธเขามากแต่แล้วก็มาคิดว่าอาจเป็นฉันก็ได้ที่เป็นผู้แพร่เชื้อไปให้เขา เราไม่มีวันรู้ว่าใครเป็นผู้แพร่เชื้อให้ใคร และตอนนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้ว”

“สิ่งที่สำคัญก็คือการที่เรามีความสุขกับชีวิตและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการที่จะทำให้เราทั้งสองมีชีวิตอย่างมีสุขภาพดี เราไปรับข้อมูลที่สภาโรคเอดส์ (เอดส์เคาน์ซิล, AIDS Council)* และเข้าร่วมกับกลุ่ม PLWHA, กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ (People Living with HIV/AIDS)* แล้วพบหมอที่เราไว้วางใจ เรากำลังเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่มีเชื้อเอชไอวีตลอดไป”

5.1 จะต้องทำอย่างไรที่บ้าน

ท่านอาจวิตกกังวลว่าท่านกำลังทำให้คนที่อยู่บ้านเดียวกับท่านต้องเสี่ยงกับการติดโรค ท่านอาจกังวลเป็นพิเศษในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของเด็กที่อยู่ในบ้านเดียวกับท่าน ท่านอาจจำเป็นต้องให้ความมั่นใจกับคนในบ้านว่าพวกเขาไม่เสี่ยงกับการติดโรคเพียงเพราะอาศัยในบ้านเดียวกับท่าน

เชื้อเอชไอวีมิได้แพร่ไปทางการติดต่อสัมผัสตามธรรมดาภายนอกระหว่างผู้ที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกัน การกอดจูบ เล่น รับประทาน นอนเตียงเดียวกัน หรือใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านร่วมกัน เช่น จาน ถ้วยชากาแฟ ช้อนส้อมและมีด จะไม่มีผลต่อการแพร่กระจายเชื้อเอชไอวี

สุขภาพของท่านเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของท่านทำงานไม่ได้ดีดังก่อน ท่านอาจเสี่ยงกับการติดเชื้ออื่นๆ จากคนที่แวดล้อมท่าน จงหลีกเลี่ยงการจูบและการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นหวัดหรือเป็นไข้ ถ้ามีเด็กอยู่ในบ้าน ท่านยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เด็กส่วนมากเป็นโรคต่างๆ เช่น อีสุกอีใส คางทูมหรือหัด การติดโรคเหล่านี้สามารถทำให้เกิดผลร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้มีเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ได้

ข้อแนะนำคือ ให้ถือว่าการรักษาความสะอาดแป็นงานของคนทั้งบ้านและทุกคนควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้อย่างเคร่งครัด การปฏิบัติได้เช่นนี้ถือว่าเป็นการพอเพียง่ที่จะป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีไปยังสมาชิกคนอื่นๆ ในบ้าน ขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยป้องกันท่านจาการติดเชื้อชนิดอื่นๆ จากสมาชิกในบ้านด้วยเช่นกัน

  • ต้องมั่นใจว่าทุกคนในบ้านล้างมือหลังการใช้ห้องส้วมและก่อนการเตรียม อาหาร
  • สวมุถงมือเสมอเมื่อทำความสะอาดเลือดและของเหลวอื่น ๆ ของร่างกาย ทำความสะอาดพื้นที่นั้นด้วยกระดาษเช็ดมือก่อนตามด้วยการล้างด้วยน้ำสบู่ และในขั้นสุดท้าย พื้นที่นั้นควรได้รับการฆ่าเชือโรคด้วยน้ำยาบลีช (น้ำยาฟอกขาวที่เรียกบลีช, Bleach) คุณภาพดีชนิดที่ใช้ในบ้าน (นั้นคือบลีชที่ประกอบด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (sodium hypochlorite 5.25%) การผสมบลีชกับน้ำต้องเป็นไปตามสัดส่วนที่แนะนำไว้ที่ภาชนะบรรจุ เช็ดบริเวณนั้นให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือที่สะอาด
  • ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัวและเสือผ้าควรซักตามปกติ ชื้นนที่เปรอะเปื้อนด้วยเลือดหรือของเหลวอื่น ๆ ของร่างกายควรแยกซักต่างหาก

All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
 
Disclaimer | Site map | How to use this site | Contact MHAHS