การดูแลรักษาสุขภาพ
icon_print_pdf

 

4.1    การเฝ้าสังเกตสุขภาพของคุณ

4.2    การตรวจเลือด

4.3    การบำบัดรักษา

4.4    การบำบัดเสริมชนิดต่าง ๆ

 

4.1     การเฝ้าสังเกตสุขภาพของคุณ

การพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อคือสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี  ซึ่งหมายถึงการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและตรวจเลือด 4 ถึง 6 ครั้งต่อปี การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะแพทย์ของคุณสามารถที่จะชี้บ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ และแนะนำว่าคุณควรปฏิบัติตัวอย่างไร

และคุณควรที่จะพบทันตแพทย์เป็นประจำเช่นกัน เพื่อป้องกันฟันผุและโรคเหงือก

4.2    การตรวจเลือด

การตรวจเลือดมีอยู่  2 อย่าง ซึ่งแพทย์ของคุณจะทำการตรวจในแต่ละครั้งที่เข้าพบ เพื่อตรวจสอบว่าเชื้อเอชไอวีส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณอย่างไรบ้าง

การตรวจหาจำนวนเชื้อไวรัส เรียกว่า ไวรัลโหลด เทสต์ (Viral Load Test)

ไวรัล โหลด (Viral Load) บ่งบอกถึงจำนวนเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในเลือดของคุณ เชื้อเอชไอวีเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง

การวัดปริมาณของเชื้อเอชไอวีในเลือด แพทย์ของคุณสามารถบอกคุณได้ว่าเชื้อเอชไอวีเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วขนาดไหน

ตัวเลขจากผลการตรวจไวรัล โหลด ยิ่งสูง หมายถึงว่าการแตกตัวเพิ่มจำนวนของเชื้อเอชไอวีก็ยิ่งรวดเร็วขึ้น และความเสียหายของ ระบบภูมิคุ้มกันยิ่งสูงขึ้นตามกัน

การตรวจนับซีดีโฟร์  เรียกว่าซีดีโฟร์เค้าน์ท (CD4 Count)

เชื้อเอชไอวีทำลาย ซีดีโฟร์เซลล์ในระบบภูมิคุมกันของคุณ การตรวจนับจำนวนซีดีโฟร์ในเลือดของคุณนั้น  แพทย์ของคุณสามารถบอกได้ว่าเชื้อเอชไอวีได้สร้างความเสียหายต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณไปมากแค่ไหนแล้ว

ผลจากการตรวจนี้จะทำให้คุณและแพทย์ของคุณเห็นภาพว่าเชื้อเอชไอวีได้พัฒนาไปในร่างกายคุณถึงระดับไหน และจะช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ควรเริ่มการบำบัดรักษา

ถ้าคุณอยู่ระหว่างการบำบัดรักษา  ผลการตรวจข้างต้นก็จะช่วยชี้วัดว่าการบำบัดรักษาได้ผลดีแค่ไหน อย่างไร

All Pages

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
 
Disclaimer | Site map | How to use this site | Contact MHAHS