การดูแลรักษาสุขภาพ
icon_print_pdf

 

4.1 การเฝ้าสังเกตสุขภาพของท่าน
4.2 การบำบัดรักษา
4.3 การบำบัดเสริมชนิดต่าง ๆ

4.1 การเฝ้าสังเกตสุขภาพของท่าน

การมีชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไววีโดยปกติหมายถึงการดูแลสุขภาพของท่านเสียใหม่ เชื้อเอชไอวีอาจต่างจากที่เราคาดคิดไว้ได้เป็นอย่างมาก บางคนไม่มีอาการใด ๆ เป็นเวลาหลายปี ในขณะที่คนอื่นๆ มีช่วงสุขภาพดีอยู่เป็นช่วงนานๆ สลับกับการเจ็บป่วยในบางครั้ง แต่บางคนอาจรู้สึกไม่สบายเกือบตลอดเวลา

สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือจากวินาทีที่เชื้อเอชไอวีเข้าสู่กระแสเลือดของท่านแล้ว มันก็จะเพิ่มจำนวนและทำอันตรายต่อระบบภูมิคุ้มกันของท่าน

สิ่งสำคัญในการที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพดีก็คือหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคอื่นๆ และชลอการเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์

วิธีหนึ่งในจำนวนวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะทำเช่นนี้ คือ การเฝ้าสังเกตสุขภาพของท่าน

การเฝ้าสังเกตสุขภาพหมายถึง การพบแพทย์อยู่เสมอเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจเลือด การพบทันตแพทย์อยู่เสมอเป็นสิ่งที่ควรทำด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ

ผู้มีเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคต่างๆ หลายโรคที่คนมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงจะไม่เป็น โรคเหล่านี้เรียกว่าโรคแทรกซ้อน (ออพพอร์ทูนิสติค อินเฟ๊คชั่น, opportunistic infections) ซึ่งสามารถทำให้ท่านป่วยมากได้ ตัวอย่างของโรคเหล่านี้ก็คือ โรคนิวมอเนีย (ปอดอักเสบ) ชนิดนิวมซิสทิส คารินี (pneumocystis carini pneumonia, PCP) ซึ่งเป็นโรคนิวมอเนียชนิดที่แทบจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันแข็งแรง

แพทย์ของท่านสามารถสั่งจ่ายยาช่อยป้องกันมิให้โรคร้ายแรงบางอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นได้ การกินยาเพื่อจุดประสงค์นี้เรียกว่าการกินยาป้องกันโรคแทรกซ้อน  (พร็อพฟิแล็กซิส, prophylaxis)

การตรวจเลือดอยู่เสมอเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกัน เพราะแพทย์จะสามารถเห็นได้ว่า ได้เกิดอันตรายต่อระบบภูมิคุ้มกันของท่านแล้วหรือยัง และเป็นอันตรายมากน้อยเพียงใด

การตรวจเลือด ตามปกติมีสองอย่าง คือ

การตรวจหาจำนวนเชื้อไวรัส เรียกว่า ไวรัลโลด เทสต์ (Viral Load Test)

  • ไวรัล โลด (Viral Load) คือจำนวนเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในเลือดของท่าน เชื้อเอชไอวีเพิ่มจำนวนและถ่ายเทเชื้อตัวใหม่เข้าสู่กระแสเลือดอย่างต่อเนื่อง
  • การตรวจพบจำนวนเชื้อเอชไอวีในเลือดปริมาณหนึ่ง ช่วยให้แพทย์สามารถคาดคะเนได้ว่าเชื้อไวรัสเหล่านี้แตกตัว เพิ่มจำนวนรวดเร็วเพียงใด

ตัวเลขที่เป็นผลการตรวจไวรัส โลด ยิ่งสูงหมายถึงว่าการแตกตัวเพิ่มจำนวนของเชื้อเอชไอวีก็ยิ่งรวดเร็วขึ้น และมีแนวโน้มว่า ระบบภูมิคุ้มกันของท่านกำลังได้รับอันตราย

การตรวจนับซีดีโฟร์ เรียกว่าซีดีโฟร์เค้าน์ท (CD4 Count)

  • เซลล์ ซีดีโฟร์ คือ เซ็ลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของท่านที่เมื่อเชื้อเอชไอวีเข้าไปแล้วก็จะทำลายมันลงทีละน้อย ๆ

การตรวจนับจำนวนเซลล์ ซีดีโฟร์ที่ปรากฏในเลือดของท่านจะช่วยให้แพทย์มีความเข้าใจดีขึ้นว่าร่างกายของท่านต่อสู้เชื้อเอชไอวีได้ดีเพียงใด

โดยปกติการตรวจเลือดทั้งสองชนิดนี้จะกระทำในคราวเดียวกัน  แพทย์จะเปรียบเทียบผลการตรวจทั้งสองอย่างนี้ เพื่อดูว่าระบบภูมิคุ้มกันของท่านยังเป็นปกติดีเพียงใดหลังจากระยะเวลาหนึ่งผ่านไป การตรวจเหล่านี้จะช่วยให้ท่านเห็นภาพระบบภูมิคุ้มกันของท่านเอง และความเป็นไปของเชื้อเอชไอวีในร่างกายของท่าน

เพื่อให้ได้ภาพที่ถูกต้องแพทย์อาจขอให้ท่านตรวจเลือดทั้งสองชนิดนี้เป็นระยะ ๆ รวมแล้วปีละ 4 ถึง 6 ครั้ง

การเฝ้าสังเกตสุขภาพของท่านกระทำได้ดังนี้

  • พบแพทย์เป็นประจำเพื่อตรวจร่างกายตามปกติ
  • ทำตัวให้คุ้นเคยกับสภาพร่างกายและสุขภาพของท่านเอง
  • สังเกตดูความเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจบ่งบอกว่าระบบภูมิคุ้มกันของท่านเริ่มทำงานไม่ได้ดีเหมือนเดิม
  • ดูแลรักษาสุขภาพอันดีของปากและฟัน

All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
 
Disclaimer | Site map | How to use this site | Contact MHAHS